User Tools

Site Tools


0604320181029-araucnephia-la-gi

Araucnephia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Simuliidae
Phân họ (subfamilia) Simuliinae
Tông (tribus) Simuliini
Chi (genus) Araucnephia
Wygodzinsky & Coscarón, 1973
Loài điển hình
A. montana
(Philippi, 1865)
Các loài

Xem trong bài.

Araucnephia là một chi ruồi đen Nam Mỹ ở Chile và Argentina. Chỉ có 2 loài được biết đến.[1]

  • A. iberaensis Coscarón & Coscarón-Arias, 2002[2]
  • A. montana (Philippi, 1865)
  1. ^ Peter H. Adler & Roger W. Crosskey (2009). “World Blackflies (Diptera: Simuliidae): A Comprehensive Revision of the Taxonomic và Geographical Inventory”. tr. 109. 
  2. ^ S Coscarón, CL Coscarón-Arias (2002). “Araucnephia iberaensis n. sp., a Neotropical Black Fly with a Peculiar Distribution (Diptera-Simuliidae)” (PDF). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro) 97 (1): 81–87. ISSN 1678-8060. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2009. 
0604320181029-araucnephia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)