User Tools

Site Tools


0603420181029-araucnephioides-la-gi

Araucnephioides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Simuliidae
Phân họ (subfamilia) Simuliinae
Tông (tribus) Simuliini
Chi (genus) Araucnephioides
Wygodzinsky & Coscarón, 1973
Loài điển hình
A. schlingeri
Wygodzinsky & Coscarón, 1973
Các loài

Xem trong bài.

Araucnephioides là một chi ruồi đen ở Chile. Chỉ có 1 loài được biết đến.[1]

  • A. schlingeri Wygodzinsky & Coscarón, 1973
  1. ^ Peter H. Adler & Roger W. Crosskey (2009). “World Blackflies (Diptera: Simuliidae): A Comprehensive Revision of the Taxonomic và Geographical Inventory” (bằng tiếng Anh). tr. 109. 
0603420181029-araucnephioides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)