User Tools

Site Tools


0601220181029-ti-ng-cuyonon-la-gi

Tiếng Cuyonon
Sử dụng tại Philippines
Khu vực Palawan, Quần đảo Cuyo giữa Palawan và Panay
Tổng số người nói C. 100000 người
Phân loại Nam Đảo
 • Ngữ tộc Malay-Polynesia
  • Philippine
   • Central Philippine
    • Visayan
     • Western Visayan
      • Kuyan
       • Tiếng Cuyonon
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2 phi
ISO 639-3 cyo

Tiếng Cuyonon là một ngôn ngữ được nói tại khu vực ven biển của tỉnh Palawan và Quần đảo Cuyo của Philippines[1]

 1. ^ Palawan Tourism Council
 • Cuyonon Language and Culture Project
0601220181029-ti-ng-cuyonon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)