User Tools

Site Tools


0600620181029-chrysomya-putoria-la-gi

Chrysomya putoria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Calliphoridae
Chi (genus) Chrysomya
Loài (species) C. putoria
Danh pháp hai phần
Chrysomya putoria
(Wiedemann, 1830)

Chrysomya putoria là một loài ruồi đẻ trứng trong các tế bào sống của động vật máu nóng. Chrysomya putoria được xếp cùng chi với Chrysomya bezziana. Chúng có mô sống của động vật máu nóng.[1]

  1. ^ Jens Amendt (ngày 6 tháng 1 năm 2010). Current Concepts in Forensic Entomology. Springer. tr. 174–. ISBN 978-1-4020-9684-6. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2013. 
0600620181029-chrysomya-putoria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)