User Tools

Site Tools


0600120181029-parectopa-occulta-la-gi

Parectopa occulta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. occulta
Danh pháp hai phần
Parectopa occulta
Braun, 1922

Parectopa occulta là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Hoa Kỳ (Illinois, Kentucky and California).[1]

Ấu trùng ăn các loài Vicia carolinianaMelilotus, bao gồm Melilotus officinalis. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • mothphotographersgroup
  • Parectopa at microleps.org
0600120181029-parectopa-occulta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)