User Tools

Site Tools


0598420181029-parectopa-oxysphena-la-gi

Parectopa oxysphena
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. oxysphena
Danh pháp hai phần
Parectopa oxysphena
Meyrick, 1934

Parectopa oxysphena là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ (Maharashtra).[1]

Ấu trùng ăn Flemingia strobilifera. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa oxysphena tại Wikispecies
0598420181029-parectopa-oxysphena-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)