User Tools

Site Tools


0598120181029-uss-los-angeles-la-gi

Bốn tàu chiến hoặc khí cầu của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Los Angeles, nhằm vinh danh thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California:

  • USS Los Angeles (ID-1470) là một tàu chở dầu hoạt động từ năm 1917 đến năm 1919
  • USS Los Angeles (ZR-3) là một khí cầu hoạt động từ năm 1924 đến năm 1932
  • USS Los Angeles (CA-135) là một tàu tuần dương hạng nặng lớp Baltimore hoạt động từ năm 1945 đến năm 1963
  • USS Los Angeles (SSN-688) là chiếc dẫn đầu của lớp tàu ngầm tấn công chạy năng lượng hạt nhân Los Angeles hoạt động từ năm 1976 đến năm 2010
0598120181029-uss-los-angeles-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)