User Tools

Site Tools


0597020181029-parectopa-lithocolletina-la-gi

Parectopa lithocolletina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. lithocolletina
Danh pháp hai phần
Parectopa lithocolletina
(Zeller, 1877)

Parectopa lithocolletina là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Colombia.[1]

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa lithocolletina tại Wikispecies
0597020181029-parectopa-lithocolletina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)