User Tools

Site Tools


0595920181029-culex-quinquefasciatus-la-gi

Culex quinquefasciatus là một loài côn trùng. Chúng thích hút máu người. Chúng vào nhà ở lúc tối và vào đông nhất lúc nửa đêm. Ban ngày chúng nghỉ ở quần áo treo, dưới bàn ghế, góc tối. Chúng là động vật trung gian di truyền của Wuchereria bancrofti (một loài giun tròn), avian malaria (một bệnh ký sinh ở chim) và các virus như viêm não Thánh Louis, viêm não ngựa miền Tây, Virus Zika, virus Tây sông Nile.[1]

Reference: Parks Textbook of Preventive and Social Medicine, by K Park, 19th edition,published by Bhanot Publishers, Jabalpur India.

Phương tiện liên quan tới Culex quinquefasciatus tại Wikimedia Commons

0595920181029-culex-quinquefasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)