User Tools

Site Tools


0595220181029-uss-concord-la-gi

Năm tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Concord, theo thị trấn Concord, Massachusetts, địa điểm diễn ra trận đánh đầu tiên của cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ:

  • USS Concord (1828) là một tàu xà-lúp chiến trận hạ thủy năm 1828, và bị mất do mắc cạn trên một bãi cát ngoài khơi Mozambique
  • USS Concord (PG-3) là một pháo hạm tuần tra đưa ra hoạt động từ năm 1890 đến năm 1909 và đã tham gia trận chiến vịnh Manila
  • USS Concord (SP-773) là một tàu kéo được mua năm 1917, đổi tên thành Mendota (YT-3) năm 1920, rồi thành Muscotah năm 1932 trước khi ngừng hoạt động năm 1934
  • USS Concord (CL-10) là một tàu tuần dương hạng nhẹ lớp Omaha hạ thủy năm 1921 và ngừng hoạt động năm 1945
  • USS Concord (AFS-5) là một tàu hậu cần tác chiến đưa ra hoạt động năm 1968, chuyển cho Bộ chỉ huy Hải vận như là chiếc USNS Concord (T-AFS-5), và hiện vẫn đang phục vụ
0595220181029-uss-concord-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)