User Tools

Site Tools


0594020181029-cosmopterix-praxidike-la-gi

Cosmopterix praxidike
Cosmopterix praxidike.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Họ (familia) Cosmopterigidae
Chi (genus) Cosmopterix
Loài (species) C. praxidike
Danh pháp hai phần
Cosmopterix praxidike
Koster, 2010

Cosmopterix praxidike là một loài bướm đêm thuộc họ Cosmopterigidae. Loài này có ở México (Tamaulipas).

Cá thể trưởng thành được ghi nhận vào tháng 8.

CC BY-SA 3.0 Tính đến sửa đổi này, bài viết này sử dụng nội dung từ "The genera Cosmopterix Hübner and Pebobs Hodges in the New World with special attention to the Neotropical fauna (Lepidoptera: Cosmopterigidae)", và đã cấp phép nội dung theo cách cho phép tái sử dụng dưới Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự phiên bản 3.0 Chưa chuyển đổi, nhưng không dưới GFDL. Toàn bộ điều khoản có liên quan phải được tuân thủ.

0594020181029-cosmopterix-praxidike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)