User Tools

Site Tools


0593820181029-parectopa-interpositella-la-gi

Parectopa interpositella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. interpositella
Danh pháp hai phần
Parectopa interpositella
(Frey & Boll, 1876)

Parectopa interpositella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Hoa Kỳ (Texas).[1]

Ấu trùng ăn Quercus obtusifolia. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa interpositella tại Wikispecies
0593820181029-parectopa-interpositella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)