User Tools

Site Tools


0590820181029-adia-cinerella-la-gi

Adia cinerella
Anthomyiidae sp.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Anthomyiidae
Chi (genus) Adia
Loài (species) A. cinerella
Danh pháp hai phần
Adia cinerella
Fallén, 1825
Danh pháp đồng nghĩa

Adia cinerella là một loài ruồi trong chi Adia. Chúng phân bố từ Yukon Territory đến Greenland, México, Georgia và quần đảo Bermuda.[1] and châu Âu.

Phương tiện liên quan tới Adia cinerella tại Wikimedia Commons

0590820181029-adia-cinerella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)