User Tools

Site Tools


0590520181029-parectopa-promylaea-la-gi

Parectopa promylaea
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. promylaea
Danh pháp hai phần
Parectopa promylaea
(Meyrick, 1817)

Parectopa promylaea là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ (Assam).[1]

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa promylaea tại Wikispecies
0590520181029-parectopa-promylaea-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)