User Tools

Site Tools


0590420181029-parectopa-grisella-la-gi

Parectopa grisella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. grisella
Danh pháp hai phần
Parectopa grisella
(van Deventer, 1904)

Parectopa grisella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Indonesia (Java) và Malaysia (West Malaysia).[1]

Ấu trùng ăn Manilkara zapotaMimusops elengi. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa grisella tại Wikispecies
0590420181029-parectopa-grisella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)