User Tools

Site Tools


0589220181029-oestrus-chi-ru-i-la-gi

Oestrus
Botflies Bracy Clark.png
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Oestridae
Phân họ (subfamilia) Oestrinae
Tông (tribus) Oestrini
Chi (genus) Oestrus
Linnaeus 1758

Linnaeus 1758
Các loài
  • O. ovis Linnaeus 1758
    ...others

Oestrus là một chi bọ cánh cứng trong họ Oestridae. Chi này gồm loài Oestrus ovis Linnaeus, 1758) là loài gây hại lớn cho ngành nuôi cừu ở Úc. Có khoảng 34 loài trong chi.

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Chi: Oestrus Linnaeus, 1758

  • Oestrus ovis Linnaeus 1758

Phương tiện liên quan tới Oestrus tại Wikimedia Commons

0589220181029-oestrus-chi-ru-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)