User Tools

Site Tools


0589020181029-parectopa-plantaginisella-la-gi

Parectopa plantaginisella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. plantaginisella
Danh pháp hai phần
Parectopa plantaginisella
(Chambers, 1872)

Parectopa plantaginisella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Québec và Hoa Kỳ (Kentucky, Maine Michigan, Missouri and Vermont).[1]

Ấu trùng ăn các loài Erigeron. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ. T

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • mothphotographersgroup
  • Parectopa at microleps.org
0589020181029-parectopa-plantaginisella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)