User Tools

Site Tools


0588920181029-parectopa-capnias-la-gi

Parectopa capnias
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. capnias
Danh pháp hai phần
Parectopa capnias
Meyrick, 1908

Parectopa capnias là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Ấn Độ (Maharashtra) và Sri Lanka.[1]

Ấu trùng ăn Ixora parviflora. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa capnias tại Wikispecies
0588920181029-parectopa-capnias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)