User Tools

Site Tools


0587220181029-parectopa-geraniella-la-gi

Parectopa geraniella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. geraniella
Danh pháp hai phần
Parectopa geraniella
Braun, 1935[1]

Parectopa geraniella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Hoa Kỳ (Ohio, Kentucky and Missouri).[1] Nó được miêu tả bởi A.F. Braun năm 1935.[2] Cây chủ loài này là Geranium maculatum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ a ă Parectopa geraniella Braun, 1935
  2. ^ Braun, A. F. 1935. Notes and new species of Microlepidoptera. - Transactions of the American Entomological Society 61:45–52.
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa geraniella tại Wikispecies
0587220181029-parectopa-geraniella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)