User Tools

Site Tools


0586220181029-ti-ng-maguindanao-la-gi

Tiếng Maguindanao
Sử dụng tại  Philippines
Khu vực Tây nam Mindanao
Tổng số người nói 1,1 triệu
Phân loại Nam Đảo
 • Ngữ tộc Malay-Polynesia
  • Mindanao
   • Philippine
    • Danao
     • Tiếng Maguindanao
Hệ chữ viết Chữ cái Latinh;
Trong quá khứ từng viết bằng chữ Jawi
Địa vị chính thức

Ngôn ngữ chính thức tại

Ngôn ngữ cấp vùng của Philippines
Quy định bởi Hội đồng ngôn ngữ Philippines
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2 phi
ISO 639-3 mdh

Tiếng Maguindanao hay Tiếng Maguindanaon là ngôn ngữ của người Maguindanao ở tỉnh Maguindanao, Philippines. Cũng có một số người sử dụng ngôn ngữ này ở những nơi khác trên đảo Mindanao như Thành phố Zamboanga, Thành phố Davao và Thành phố General Snatos cũng như các tỉnh Cotabato, Sultan Kudarat, Nam Cotabato, Sarangani, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, cũng như Metro Manila.

Tiếng Maguindanao là thành viên của nhóm ngôn ngữ Mindanao thuộc Ngữ tộc Malay-Polynesia trong ngữ hệ Nam Đảo.

 • Từ điển tiếng Maguindnao
0586220181029-ti-ng-maguindanao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)