User Tools

Site Tools


0584120181029-simuliinae-la-gi

Simuliinae
Onchocerca volvulus emerging from a black fly.jpg
S. yahense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Liên họ (superfamilia) Chironomoidea
Họ (familia) Simuliidae
Phân họ (subfamilia) Simuliinae
Newman, 1834
Tribes
  • Prosimuliini Enderlein, 1921
  • Simuliini Latreille, 1802

Simuliinae là một phân họ ruồi đen bao gồm các loài ruồi lớn trong chi Simulium. Họ này có 2 tông và 25 loài còn sống. Có 5 chi tuyệt chủng được tìm thấy trong các mẫu hóa thạch kỷ Creta.[1]

  1. ^ Peter H. Adler & Roger W. Crosskey (2009). “World Blackflies (Diptera: Simuliidae): A Comprehensive Revision of the Taxonomic and Geographical Inventory” (bằng tiếng Anh). tr. 109. 
  • Dữ liệu liên quan tới Simuliinae tại Wikispecies
0584120181029-simuliinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)