User Tools

Site Tools


0583720181029-parectopa-bumeliella-la-gi

Parectopa bumeliella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. bumeliella
Danh pháp hai phần
Parectopa bumeliella
Braun, 1939[1]

Parectopa bumeliella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Kentucky và Arkansas, U.S.A.[1] Nó được miêu tả bởi A.F. Braun năm 1939.[2] Cây chủ của loài này gồm Sideroxylon lanuginosumSideroxylon lycioides. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ a ă Parectopa bumeliella Braun, 1939
  2. ^ Braun, A. F. 1939. Notes and new species: Gracilariidae [sic] (Microlepidoptera). - Annals of the Entomological Society of America 32:279–287.
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa bumeliella tại Wikispecies
0583720181029-parectopa-bumeliella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)