User Tools

Site Tools


0582620181029-simuliini-la-gi

Simuliini
Onchocerca volvulus emerging from a black fly.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Nematocera
Liên họ (superfamilia) Chironomoidea
Họ (familia) Simuliidae
Phân họ (subfamilia) Simuliinae
Tông (tribus) Simuliini
Latreille, 1802
Chi điển hình
Simulium
Latreille, 1802
Các chi

Xem trong bài.

Danh pháp đồng nghĩa

Simuliini là một tông ruồi đen bao gồm các loài ruồi lớn phân bố chủ yếu trong chi Simulium. Có 19 chi ruồi còn sống và 3 chi tuyệt chủng gặp trong các mẫu hóa thạch kỷ Creta.[1]

 • Araucnephia Wygodzinsky & Coscarón, 1973
 • Araucnephioides Wygodzinsky & Coscarón, 1973
 • Austrosimulium Tonnoir, 1925
 • Cnephia Enderlein, 1921
 • Cnesia Enderlein, 1934
 • Cnesiamima Wygodzinsky & Coscarón, 1973
 • Crozetia Davies, 1965
 • Ectemnia Enderlein, 1930
 • Gigantodax Enderlein, 1925
 • Greniera Doby & David, 1959
 • Lutzsimulium D’Andretta & D’Andretta, 1947
 • Metacnephia Crosskey, 1969
 • Paracnephia Rubtsov, 1962
 • Paraustrosimulium Wygodzinsky & Coscarón, 1962
 • Pedrowygomyia Coscarón & Miranda-Esquivel, 1998
 • Simulium Latreille, 1802
 • Stegopterna Enderlein, 1930
 • Sulcicnephia Rubtsov, 1971
 • Tlalocomyia Wygodzinsky & Díaz Nájera, 1970
0582620181029-simuliini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)