User Tools

Site Tools


0582520181029-polleniinae-la-gi

Polleniinae
Schizophyllum commune with Pollenia sp. male on Betula.jpg
male Pollenia on Schizophyllum commune fungus growing on Betula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Phân nhánh động vật (subsectio) Calyptratae
Liên họ (superfamilia) Oestroidea
Họ (familia) Calliphoridae
Phân họ (subfamilia) Polleniinae
Genus
  • Melanodexia
  • Pollenia

Polleniinae là một phân họ ruồi trong họ Calliphoridae. Họ này gồm các chi MelanodexiaPollenia.

  • Dữ liệu liên quan tới Polleniinae tại Wikispecies
0582520181029-polleniinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)