User Tools

Site Tools


0581720181029-ti-ng-romblomanon-la-gi

Romblomanon
Sử dụng tại  Philippines
Khu vực Eastern Visayas
Tổng số người nói 100,000
Phân loại Nam Đảo
 • Malay-Polynesia
  • Philippine
   • Philippine trung tâm
    • Visaya
     • Visaya trung tâm
      • Romblomanon
Mã ngôn ngữ
ISO 639-2 phi
ISO 639-3 rol

Tiếng Romblomanon là một ngôn ngữ thuộc nhóm Visaya trong nhóm ngôn ngữ Philippine thuộc ngữ tộc Malay-Polynesia của ngữ hệ Nam Đảo.

Ngôn ngữ này được sử dụng tại tỉnh Romblon của Philippines. Ngôn ngữ này cũng được gọi là Ini, Tiyad Ini, Basi, Niromblon, Sibuyanon, và Bisaya.

0581720181029-ti-ng-romblomanon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)