User Tools

Site Tools


0581020181029-scaptia-auriflua-la-gi

Scaptia auriflua là một loài ruồi trong họ Tabanidae, phân bố ở Úc. Không giống các loài ruồi khác, loài này không cắn và không hút máu, nó chỉ hút mật hoa.[2] Con trưởng thành dài khoảng 10 milimét (0,4 in), nó có lông rậm và cơ thể màu vàng để bắt chước ong.[3]

0581020181029-scaptia-auriflua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)