User Tools

Site Tools


0580920181029-chrysomyinae-la-gi

Chrysomyinae
Chrysomya albiceps eating.jpg
Chrysomya albiceps
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Phân nhánh động vật (subsectio) Calyptratae
Liên họ (superfamilia) Oestroidea
Họ (familia) Calliphoridae
Phân họ (subfamilia) Chrysomyinae
Genus

Chrysomyinae là một phân họ ruồi trong họ Calliphoridae. Theo Terry Whitwor đặc điểm nhận dạng của các loài trong phân họ này là gân cánh cứng (Whitworth, 709). Phân họ này gồm các chi: Chloroprocta, Cochliomyia, Chrysomya, Campsomyiops, Phormia, Protocalliphora, Protophormia, và Trypocalliphora.

  • Dữ liệu liên quan tới Chrysomyinae tại Wikispecies
0580920181029-chrysomyinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)