User Tools

Site Tools


0580420181029-c-u-di-p-c-ng-cua-la-gi

Bulbophyllum careyanum
Bulbophyllum careyanum (Hook.) Spreng. Syst. Veg. 3- 732 (1826) (31499750401).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Plantae
(không phân hạng) Angiospermae
(không phân hạng) Monocots
Bộ (ordo) Asparagales
Họ (familia) Orchidaceae
Phân họ (subfamilia) Epidendroideae
Chi (genus) Bulbophyllum
Loài (species) B. careyanum
Danh pháp hai phần
Bulbophyllum careyanum
(Hook.) Spreng.

Cầu diệp càng cua hay cầu diệp vừng, lan lọng hoa dày (danh pháp hai phần: Bulbophyllum careyanum) là một loài phong lan thuộc chi Bulbophyllum.

  • Phương tiện liên quan tới Bulbophyllum careyanum tại Wikimedia Commons
  • Dữ liệu liên quan tới Bulbophyllum careyanum tại Wikispecies
  • The Bulbophyllum-Checklist
  • The internet Orchid species Photo Encyclopedia
0580420181029-c-u-di-p-c-ng-cua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)