User Tools

Site Tools


0580320181029-pseudotrapelus-sinaitus-la-gi

Pseudotrapelus sinaitus, trước đây có tên Agama sinaita, là một loài thằn lằn trong họ Agamidae. Loài này được Heyden mô tả khoa học đầu tiên năm 1827.[1]

P. sinaitus là loài thằn lằn sinh sống ở khu vực bán khô cằn tại miền đông nam Libya, miền đông Ai Cập, Israel, Jordan, Syria, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Oman, miền đông Sudan, Ethiopia, Eritrea, và Djibouti.

Tổng chiều dài của loài thằn lằn này (gồm cả đuôi) là 18 cm (7 in), đuôi chiếm khoảng 2/3 chiều dài này. Pseudotrapelus sinaitus hoạt động vào ban ngày và ăn côn trùng. Vào mùa sinh sản, con đực chuyển sang màu lam bắt mắt để thu hút con cái. Con cái có màu nâu-đỏ.

Dữ liệu liên quan tới Pseudotrapelus sinaitus tại Wikispecies Phương tiện liên quan tới Pseudotrapelus sinaitus tại Wikimedia Commons

  • W. Kästle, H. H. Schleich and K. Kabisch. Amphibians and Reptiles of North Africa: Biology, Systematics, Field Guide. — Koeltz Scientific Books, Germany 1996
  • Fitzinger 1843, Syst. Rept., 18, 81
  • Heyden, C. H. G. von. 1827. Reptilien. In Rüppell, E. Atlas zu Reise im nördlichen Afrika. l. Zoologie. H. L. Brönner, Frankfurt a. M., pp. 1–24
0580320181029-pseudotrapelus-sinaitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)