User Tools

Site Tools


0579420181029-drosophila-bifurca-la-gi

Drosophila bifurca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Họ (familia) Drosophilidae
Phân họ (subfamilia) Drosophilinae
Chi (genus) Drosophila
Nhóm loài (species group) repleta group
Phân nhóm loài (species subgroup) phân nhóm hydei
Phức hợp loài (species complex) bifurca complex
Loài (species) D. bifurca
Danh pháp hai phần
Drosophila bifurca
Patterson & Wheeler, 1942

Drosophila bifurca là một loài ruồi giấm. Con đực của loài này nổi tiếng với chiều dài tinh trùng lớn nhất trong các loài sinh vật trên Trái Đất, đến 5,8 cm.[1]

  1. ^ Pitnick, S.; Spicer, G.S.; Markow, T.A. (1995). “How long is a giant sperm?”. Nature 375 (6527): 109. PMID 7753164. doi:10.1038/375109a0. 
  • LiveScience article
0579420181029-drosophila-bifurca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)