User Tools

Site Tools


0579120181029-parectopa-bosquella-la-gi

Parectopa bosquella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. bosquella
Danh pháp hai phần
Parectopa bosquella
(Chambers, 1876)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Parectopa basquella (Chambers, 1876)

Parectopa bosquella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Texas, U.S.A.[1] Nó được miêu tả bởi V.T. Chambers năm 1876.[2]

  1. ^ a ă Parectopa bosquella (Chambers, 1876)
  2. ^ Chambers, V. T. 1876b. Tineina - Canadian Entomologist 8(2):30–35.
  • Dữ liệu liên quan tới Parectopa bosquella tại Wikispecies
0579120181029-parectopa-bosquella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)