User Tools

Site Tools


0577720181029-parectopa-albicostella-la-gi

Parectopa albicostella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Parectopa
Loài (species) P. albicostella
Danh pháp hai phần
Parectopa albicostella
Braun, 1925[1]

Parectopa albicostella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Canada (Québec) và Hoa Kỳ (Utah, Maine and Vermont).[1] Nó được miêu tả bởi A.F. Braun năm 1925.[2]

Ấu trùng ăn các loài MelilotusVicia. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ a ă Parectopa albicostella Braun, 1925
  2. ^ Braun, A. F. 1925c. Microlepidoptera of Northern Utah. - Transactions of the American Entomological Society 51(3):183–226.
  • mothphotographersgroup
0577720181029-parectopa-albicostella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)