User Tools

Site Tools


0576520181029-ornithomyinae-la-gi

Ornithomyinae là một phân họ ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Chúng sống ký sinh trên chim và các động vật có vú.[1][2]

 • Phân họ Ornithomyinae Bigot, 1853
 • Chi Allobosca Speiser, 1899 (1 loài)
 • Chi Austrolfersia Bequaert, 1953 (1 loài)
 • Chi Crataerina von Olfers, 1816 (8 loài)
 • Chi Icosta Speiser, 1905 (52 loài)
 • Chi Microlynchia Lutz, 1915 (4 loài)
 • Chi Myophthiria Róndani, 1875 (13 loài)
 • Chi Olfersia Leach, 1817 (7 loài)
 • Chi Ornithoctona Speiser, 1902 (12 loài)
 • Chi Ornithoica Róndani, 1878 (24 loài)
 • Chi Ornithomya Latreille, 1802 (29 loài)
 • Chi Ornithophila Róndani, 1879 (2 loài)
 • Chi Ortholfersia Speiser, 1902 (4 loài)
 • Chi Phthona Maa, 1969 (3 loài)
 • Chi Proparabosca Theodor & Oldroyd 1965 (1 loài)
 • Chi Pseudolynchia Bequaert, 1926 (5 loài)
 • Chi Stilbometopa Coquillett, 1899 (5 loài)
0576520181029-ornithomyinae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)