User Tools

Site Tools


0575020181029-proparabosca-la-gi

Proparabosca
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Calyptratae
Liên họ (superfamilia) Hippoboscoidea
Họ (familia) Hippoboscidae
Phân họ (subfamilia) Ornithomyinae
Chi (genus) Proparabosca
Maa, 1963
Loài điển hình
Proparabosca alata
Theodor & Oldroyd,1965
Các loài

Xem trong bài.

Proparabosca là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Chỉ có 1 loài là Proparabosca alata (Theodor & Oldroyd,1965).[1] Nó là một parasite của Lemurs.[2]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Vật chủ
  • 3 Phân loại
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Được tìm thấy ở Công viên Quốc gia Namoroka tại Madagascar.[2]

là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Có loài. Chúng đều sống ký sinh trên chim.

Chỉ tìm thấy trên Verreaux's Sifaka (Propithecus verreauxi).[2]

  • Chi Proparabosca (Theodor & Oldroyd,1965)
  • Proparabosca alata (Theodor & Oldroyd,1965)
  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea)” (PDF). Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă â Maa, T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)” (PDF). Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 277pp. 
  • Dữ liệu liên quan tới Proparabosca tại Wikispecies
0575020181029-proparabosca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)