User Tools

Site Tools


0574920181029-c-b-c-n-la-gi

Cỏ bấc đèn hay Cỏ bấc (Tên khoa học: Juncus effusus; Tiếng Anh: Groud grass) là loài thực vật thuộc chi Juncus. Đây là loài bản địa của hầu khắp các châu lục, thường gặp tại các khu vực ẩm ướt.

Cỏ bấc đèn có thể cao đến 1,5 mét.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo chung[sửa | sửa mã nguồn]

  1. Peter F.Zika., The native subspecies of Juncus effusus (Juncaceae) in western North America, April 2003, Brittonia pages 150–156.
  2. C.Michael Hogan, ed. 2010. Juncus Effusus. Encyclopedia of Life.
0574920181029-c-b-c-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)