User Tools

Site Tools


0573420181029-milichiidae-la-gi

Milichiidae
Paramyia.jpg
Adult of a Paramyia species
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Muscomorpha
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Acalyptratae
Liên họ (superfamilia) Carnoidea
Họ (familia) Milichiidae
Phân họ

Madizinae
Milichiinae

Phyllomyzinae

Milichiidae là một họ ruồi, trước đây nó thuộc họ Carnidae.

Mục lục

 • 1 Các chi chọn lọc
 • 2 Hình ảnh
 • 3 Tham khảo
 • 4 Liên kết ngoài

Phân họ Madizinae

 • Aldrichiomyza Hendel, 1914
 • Desmometopa Loew, 1866
 • Enigmilichia Deeming, 1981
 • Leptometopa Becker, 1903
 • Madiza Fallén, 1810
 • Paramyia Williston, 1897
 • Stomosis Melander, 1913

Phân họ Milichiinae

 • Eusiphona Coquillett, 1897
 • Milichia Meigen, 1830
 • Milichiella Giglio-Tos, 1895
 • Pholeomyia Bilimek, 1867
 • Ulia Becker, 1907

Phân họ Phyllomyzinae

 • Borneomyia Brake, 2004
 • Costalima Sabrosky, 1953
 • Microsimus Aldrich, 1926
 • Neophyllomyza Melander, 1913
 • Paramyioides Papp, 2001
 • Phyllomyza Fallén, 1810
 • Xenophyllomyza Ozerov, 1992
 • Milichiidae Online

Phương tiện liên quan tới Milichiidae tại Wikimedia Commons

0573420181029-milichiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)