User Tools

Site Tools


0573220181029-chrysocercops-pectinata-la-gi

Chrysocercops pectinata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. pectinata
Danh pháp hai phần
Chrysocercops pectinata
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops pectinata là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Kelantan and Pahang).[2]

Sải cánh dài khoảng 4,9 mm.

Ấu trùng ăn Dipterocarpus grandifoliusDipterocarpus tuberculatus. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops pectinata tại Wikispecies
0573220181029-chrysocercops-pectinata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)