User Tools

Site Tools


0569820181029-chrysocercops-shoreae-la-gi

Chrysocercops shoreae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. shoreae
Danh pháp hai phần
Chrysocercops shoreae
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops shoreae là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Terengganu and Pahang).[2]

Sải cánh dài 5-6,6 mm.

Ấu trùng ăn Shorea materialis. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops shoreae tại Wikispecies
0569820181029-chrysocercops-shoreae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)