User Tools

Site Tools


0567820181029-ceromitia-turpisella-la-gi

Ceromitia turpisella là một loài bướm đêm thuộc họ Adelidae. Loài này có ở Nam Phi. Chúng được tìm thấy ở dải phân bố rộng và phổ biến ở vùng bán khô cằn.

Sải cánh khoảng 15 mm. Con trưởng thành có râu dài, cánh và thân màu trắng.

0567820181029-ceromitia-turpisella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)