User Tools

Site Tools


0566720181029-chrysocercops-hopeella-la-gi

Chrysocercops hopeella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. hopeella
Danh pháp hai phần
Chrysocercops hopeella
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops hopeella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Pahang and Selangor).[2]

Sải cánh dài 4,5-5,1 mm.

Ấu trùng ăn Hopea nutansHopea odorata. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ. Tổ kén giống với tổ của Chrysocercops melastigmata.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops hopeella tại Wikispecies
0566720181029-chrysocercops-hopeella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)