User Tools

Site Tools


0566620181029-chlorissa-viridata-la-gi

Chlorissa viridata là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Loài này có ở Tây Âu tới Đông Á.

Sải cánh khoảng 24–27 mm. Ấu trùng ăn các loài Calluna vulgaris, BetulaSalix (bao gồm Salix repens). Casc cây nó ăn khác gồm Empetrum nigrum, Myrica gale, Vaccinium uliginosum, Quercus, Potentilla, Galium, Hieracium, Artemisia, Ononis, Clematis, Prunus, Crataegus, Corulus, Rubus, Erica, Ulex, Genista, Lotus corniculatus, CrataegusLedum palustre.

  • Chlorissa viridata viridata (miền trung và Nam Âu)
  • Chlorissa viridata melinaria (Herrich-Schäffer, 1856) (miền nam Urals)
  • Chlorissa viridata insigniata (Staudinger, 1901) (mountains of miền trung Asia)

Phương tiện liên quan tới Chlorissa viridata tại Wikimedia Commons

0566620181029-chlorissa-viridata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)