User Tools

Site Tools


0565120181029-chlorochlamys-chloroleucaria-la-gi

Chlorochlamys chloroleucaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Loài này có ở Nova Scotia tới Florida, phía tây ở Canada tới Manitoba, phía tây ở dãy núi Hoa Kỳ tới Rocky, và phía nam đến México. Nó cũng xuất hiện ở Đại Anh. Sải cánh khoảng 14–23 mm. Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 4 tới tháng 11 miền nam và từ tháng 5 tới tháng 9 in the north. Có ít nhất hai lứa một năm.

Ấu trùng ăn các loài Achillea millefolium, Ambrosia, Aster, Chrysanthemum leucanthemum, Eupatorium perfoliatum, Guttierrezia dracunculoides, Guttierrezia texana, Helenium autumnale, Helianthus, Parthenium hysterophorus, Rudbeckia hirta, Solidago, Vernonia, Zinnia, Dianthus, Prunus pennsylvanica, Rubus, Ceanothus, Myrica asplenifoliaApocynum androsaemifolium.

Phương tiện liên quan tới Chlorochlamys chloroleucaria tại Wikimedia Commons

0565120181029-chlorochlamys-chloroleucaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)