User Tools

Site Tools


0563620181029-chrysocercops-azmii-la-gi

Chrysocercops azmii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. azmii
Danh pháp hai phần
Chrysocercops azmii
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops azmii là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Selangor).[2]

Sải cánh dài 5,9-7,6 mm.

Ấu trùng ăn Shorea maxima. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops azmii tại Wikispecies
0563620181029-chrysocercops-azmii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)