User Tools

Site Tools


0560920181029-austrolfersia-la-gi

Austrolfersia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Nhánh động vật (zoosectio) Schizophora
Phân nhánh động vật (subsectio) Calyptratae
Liên họ (superfamilia) Hippoboscoidea
Họ (familia) Hippoboscidae
Phân họ (subfamilia) Ornithomyinae
Chi (genus) Austrolfersia
Bequaert, 1953
Loài điển hình
Austrolfersia ferrisi
Bequaert, 1953
Các loài

Xem trong bài.

Austrolfersia là một chi ruồi hút máu thuộc họ ruồi rận Hippoboscidae. Chỉ có duy nhất một loài được biết cho đến nay là Austrolfersia ferrisi Bequaert, 1953.[1]. Chúng sống ký sinh trên các loài thuộc bộ Hai răng cửa.[2].

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Phân loại
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Chi này chỉ tìm thấy ở Queensland, Úc.[2]. Vật chủ của chúng gồm các loài Thylogale stigmaticaHypsiprymnodon moschatus[2]

  • Austrolfersia struthionis Bequaert, 1953[2]
  1. ^ Dick, C. W. (2006). “Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea).”. Chicago: Department of Zoology, Field Museum of Natural History. tr. 1–7pp. 
  2. ^ a ă â b Maa,T. C. (1969). “A Revised Checklist and Concise Host Index of Hippoboscidae (Diptera)”. Pacific Insects Monograph (Honolulu: Bishop Museum, Honolulu, Hawaii) 20: 261–299pp. 
  • Dữ liệu liên quan tới Austrolfersia tại Wikispecies
0560920181029-austrolfersia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)