User Tools

Site Tools


0559020181029-chrysocercops-vaticae-la-gi

Chrysocercops vaticae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. vaticae
Danh pháp hai phần
Chrysocercops vaticae
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops vaticae là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Negeri Sembilan).[2]Sải cánh con bướm từ 5,7-6,5 mm.

Ấu trùng ăn Vatica bella. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops vaticae tại Wikispecies
0559020181029-chrysocercops-vaticae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)