User Tools

Site Tools


0557520181029-chrysocercops-neobalanocarpi-la-gi

Chrysocercops neobalanocarpi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Phân bộ (subordo) Glossata
Liên họ (superfamilia) Gracillarioidea
(không phân hạng) Ditrysia
Họ (familia) Gracillariidae
Chi (genus) Chrysocercops
Loài (species) C. neobalanocarpi
Danh pháp hai phần
Chrysocercops neobalanocarpi
Kumata, 1992[1]

Chrysocercops neobalanocarpi là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Malaysia (Negeri Sembilan).[2]

Sải cánh dài 5,3-5,5 mm.

Ấu trùng ăn Neobalanocarpus heimii. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.

  1. ^ Descriptions Of Thirteen New Species Of The Chi Chrysocercops Kumata Et Kuroko, 1988, From Malaysia And Nepal (Lepidoptera: Gracillariidae)
  2. ^ Global Taxonomic Database of Gracillariidae (Lepidoptera)
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysocercops neobalanocarpi tại Wikispecies
0557520181029-chrysocercops-neobalanocarpi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)