User Tools

Site Tools


0556420181029-th-s-la-gi

Thủ Sĩ là một xã của huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên Việt Nam.

Thủ Sĩ tiếp giáp các xã: Thiện Phiến ở phía Đông, An Viên ở phía Đông Bắc, Trung Nghĩa ở phía Tây Bắc, Liên Phương và Phương Chiểu ở phía Tây, Hồng Nam ở góc phía Tây Nam, Tân Hưng ở phía Nam, và xã Tân Lễ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình ở góc phía Đông Nam (đối diện qua sông Luộc). Phần phía Nam xã có quốc lộ 39B chạy cắt qua.[1]

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam, Hưng Yên.
0556420181029-th-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)