User Tools

Site Tools


0554520181029-d-tr-ng-kh-nh-la-gi

Dẻ Trùng Khánh (danh pháp hai phần: Castanea mollissima) là loài thực vật thuộc họ Cử, là loài dẻ bản địa của Trung Quốc. Tại Việt Nam, cây phân bố tập trung tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Danh pháp đồng nghĩa: Castanea bungeana Blume; C. duclouxii Dode; C. fargesii Dode; C. formosana (Hayata) Hayata; C. hupehensis Dode; C. mollissima var. pendula X. Y. Zhou & Z. D. Zhou; C. sativa Miller var. formosana Hayata; C. sativa var. mollissima (Blume) Pampanini; C. vulgaris Lamarck var. yunnanensis Franchet.[1]

Trong tiếng Tày, dẻ Trùng Khánh được gọi là mác lịch, được trồng ở huyện Trùng Khánh, Cao Bằng, có chứa 3,3-5,4% glucose, 43,36- 46,47% glucid, 1,16 – 2% lipid, 3,12 – 3,62% protein theo phân tích của Viện Nghiên cứu Rau quả năm 1999.

  • eFloras, Missouri Botanical Garden & Harvard University Herbaria (FOC Vol. 4 Page 316), Castanea mollissima, truy cập 2009 
0554520181029-d-tr-ng-kh-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)