User Tools

Site Tools


0553920181029-lambdina-fiscellaria-la-gi

Lambdina fiscellaria là một loài bướm đêm thuộc họ Geometridae. Nó được tìm thấy ở Bắc Mỹ, từ Thái Bình Dương đến bờ biển Đại Tây Dương và từ Canada phía nam đến Pennsylvania, Wisconsin và California.

Sải cánh dài khoảng 35 mm. Con trưởng thành bay từ tháng 8 đến tháng 9 tùy theo địa điểm.

The larva feed on cây độc cần, nhũ hương linh sam, vân sam trắng, gỗ sồi và cây gỗ cứng khác.

Có 3 phụ loài được công nhận:

  • Lambdina fiscellaria fiscellaria
  • Lambdina fiscellaria lugubrosa
  • Lambdina fiscellaria somniaria

Phương tiện liên quan tới Lambdina fiscellaria tại Wikimedia Commons

0553920181029-lambdina-fiscellaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)