User Tools

Site Tools


0553520181029-jordanita-tenuicornis-la-gi

Jordanita tenuicornis là một loài bướm đêm thuộc họ Zygaenidae. Loài này có ở miền nam và trung nước Ý và Sicilia. Chiều dài cánh trước là 10-12,8 mm đối với con đực và 8-10,8 mm đối với con cái. Ấu trùng non của loài turatii ăn các loài Carlina vulgarisCentaurea ambigua, còn ấu trùng của phân loài cuộn lá cây Cirsium arvenseCentaurea.

Cá thể trưởng thành mọc cánh từ tháng 4 (trên đảo Sicilia) tới tháng 7 (miền núi nước Ý).

  • Jordanita tenuicornis tenuicornis (phía nam Ý và Sicilia)
  • Jordanita tenuicornis turatii (Bartel, 1906) (miền trung Ý)
  • C. M. Naumann, W. G. Tremewan: The Western Palaearctic Zygaenidae. Apollo Books, Stenstrup 1999, ISBN 8788757153

Phương tiện liên quan tới Jordanita tenuicornis tại Wikimedia Commons

0553520181029-jordanita-tenuicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)